Les piscines de polièster perden color

L’ús de productes químics, i l’exposició al sol fan que amb el pas del temps els cascos perdin el color del primer dia. Notarem aquesta pèrdua de color als 12 – 15 anys de vida de la piscina. Com a contrapartida tenim l’avantatge que podem pintar-les i ens quedaran com el primer dia.