Vídeo de la construcció i instal·lació d’una piscina d’obra nova

Procés de com es construeix i s’instal·la una piscina d’obra nova des de zero:

1. Excavació del terreny

2. Montar estructura amb totxo i tabic perdut

3. Gunitat amb formigó projectat per donar consistència i evitar les fisures

4. Instal·lació de la tuberia perimetral

5. Recoberta perimetral i col·locació de pedra de coronament

6. Col·locació del gressite

7. Piscina acabada, a disfrutar