Vídeo del muntatge i instal·lació d’una piscina prefabricada de fibra

Muntatge i instal·lació d’una piscina prefabricada de fibra

Tot el procés de com es construeix i s’instal·la una piscina prefabricada de fibra:

1. Marcatge del lloc.

2. Excavació del sol.

3. Col·locació amb grua.

4. Reomplerta perimetral amb grava.

5. Acabat del perímetre i col·locació de la pedra de coronació.

6. Instal·lació de la depuradora i sala de filtració.

7. A gaudir de la piscina nova!